Background Image

Dołącz do Tubądzin Design Awards

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Etap 1/3

Imię
*
Nazwisko
*
E-mail
*
Telefon
*
*
Hasło
*
Powtórz hasło
*
Jestem: *
Proszę uzupełnić wymagane pola.
Dane pracowni
Adres pracowni
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Województwo
*
Miejscowość
*
Kod pocztowy
Nazwa pracowni
Adres korespondencji inny niż adres pracowni
Wykształcenie
Nazwa uczelni
*
Kierunek studiów
*

Proszę uzupełnić wymagane pola.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tubądzin Management Group Sp. z o. o. z siedzibą w Cedrowicach Parcela 11 (95-035 Ozorków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000286217, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 732 20 83 952, REGON: 100383200.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym, przez Spółkę Tubądzin Management Group Sp. z o.o. w celach związanych z przeprowadzeniem projektu Tubądzin Design Awards, w tym Konkursu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do przystąpienia do Konkursu. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych, a także odwołania w każdej chwili tej zgody.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany powyżej adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od Tubądzin Management Group Sp. z o.o. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i mogę ją odwołać w każdym czasie.