Tubądzin Management Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział Znaki Towarowe z siedzibą w Warszawie
ul. Próżna 7
00-107 Warszawa
ozt@tubadzin.pl

Oddział zajmuje się zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych, należącymi do Spółki

Ceramika Tubądzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział Znaki Towarowe z siedzibą w Warszawie
ul. Próżna 7
00-107 Warszawa
ozt@tubadzin.pl

Oddział zajmuje się zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych, należącymi do Spółki

Ceramika Tubądzin II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział Znaki Towarowe z siedzibą w Warszawie
ul. Próżna 7
00-107 Warszawa
ozt@tubadzin.pl

Oddział zajmuje się zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych, należącymi do Spółki

W dniu 30.06.2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu pod numerem 0000624518 do Rejestru Przedsiębiorców spółki Tubądzin Znaki Towarowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (adres: ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków), powstałej w wyniku przeniesienia części majątku spółki Ceramika Tubądzin sp. z o.o., spółki Ceramika Tubądzin II sp. z o.o. oraz spółki Tubądzin Management Group sp. z o.o., w postaci – odpowiednio – oddziału Ceramika Tubądzin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Znaki Towarowe z siedzibą w Warszawie, oddziału Ceramika Tubądzin II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Znaki Towarowe z siedzibą w Warszawie oraz oddziału Tubądzin Management Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na spółkę Tubądzin Znaki Towarowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie).


Głównym zadaniem spółki Tubądzin Znaki Towarowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administrowanie posiadanymi przez spółkę prawami ochronnymi do znaków towarowych oraz rozliczanie związanych z nimi należności i zobowiązań.