Jesteś tutaj: O nas Projekty EFS

Rozwój kadr Tubądzin Management Group sp. z o.o.

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1. 
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.08.01.01-10-380/09-00
 
Od 01.08.2010 roku TMG Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu ROZWÓJ KADR TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Celem projektu jest wspieranie rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa w regionie.
Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego programu szkoleń ogólnych rozwijających
kompetencje kluczowe pracowników TMG.
Działania te wpisują się w obszary priorytetowe z punktu widzenia pracodawcy.
 
W ramach projektu przewidziane zostały następujące obszary szkoleniowe:
 • z zakresu zarządzania sprzedażą i nowoczesnych technik sprzedaży
  realizacja IX 2010 - VI 2012
 • z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi i skutecznej pracy zespołowej
  realizacja IX 2010 - VI 2012
 • z zakresu skutecznej komunikacji i umiejętności osobistych
  realizacja IX 2010 - VI 2012
 • językowe (język angielski, język niemiecki, język rosyjski)
  realizacja IX 2010 - VI 2012
 
Poszczególne zapytania ofertowe będą umieszczane na stronie internetowej.
 
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
+48 42 7103745
lub pod adresem e-mail: e.kryszkiewicz@tubadzin.pl
 
Ewa Kryszkiewicz
Koordynator projektu

Zapytania ofertowe