W dniu 31.03.2016 roku Tubądzin Management Group sp. z o.o., Ceramika Tubądzin sp. z o.o. oraz Ceramika Tubądzin II sp. z o.o. złożyły w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi (XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) Plan Podziału. Tekst Planu Podziału zamieszczony został poniżej.