25.02.2021, od godz. 17:00

Poznaj Zwycięzcę Grand Prix Tubądzin Design Awards 2020
i weź udział w panelu dyskusyjnym z naszymi gośćmi specjalnymi!

Prowadzący: Ewa Kryszkiewicz i Jarosław Kuźniar.

Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie później.

Administratorem danych osobowych jest Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli [rozwiń aby dowiedzieć się więcej].

  1. Administratorem danych osobowych jest Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli (adres: Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286217, NIP 732-20-83-952, REGON 100383200, e-mail: tubadzin@tubadzin.pl, (dalej: „Administrator”).
  2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Kawczyńskiego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@tubadzin.pl.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – umożliwienie wzięcia udziału w Gali Finałowej Tubądzin Design Awards 2020 oraz w panelu dyskusyjnym „Projektowania Szczęścia”. Dane osobowe będą również przetwarzanie w celu prowadzenia marketing usług własnych oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Panią/Pana, Administrator będzie mógł wysyłać informację marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail). Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji na wydarzenie.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty wspierające Administratora w bieżącej działalności – wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych. oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu wyrażenia sprzeciwu lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Współpraca

Partnerzy

aqform.com
grohe.pl
kudlickawithpartners.com
martinduplantier.com
design-lviv.com
cadprojekt.com.pl

Patroni

loveoriginal.design
www.p.lodz.pl
asp.lodz.pl

Patroni medialni

elle.pl
whitemad.pl
primainterior

Partnerzy komunikacyjni

logo
logo
logo