Miejsce pracy:

 • Sieradz, ul. Dworska 28

Obowiązki:

 • Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zasad BHP przez pracowników zakładu, 
 • Kontrola zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Niezwłocznie zawiadamianie pracodawcy o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników i uczniów, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników lub uczniów.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,  a także kontrolowanie realizacji tych wniosków. 
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy, zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Bieżące kontrolowanie ważności – aktualności szkoleń wstępnych, okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich.
 • Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udzielanie szkolenia wstępnego– instruktażu ogólnego. Szkolenie powyższe dokumentuje wydanym zaświadczeniem.
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji i sprawozdawczości dla urzędów GUS w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Informowanie pracodawcy o problemach technicznych, wypadkach przy pracy oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ bezpieczeństwo na terenie zakładu, 
 • Realizowanie pozostałych poleceń przełożonego zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZP oraz stanowiskiem pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704),
 • odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność, sumienność, wnikliwość,
 • potwierdzona umiejętność pracy według celów i terminów,
 • umiejętność samodzielnej pracy,
 • elastyczność i zdolność do przystosowania się; umiejętność spełniania wyznaczonych celów firmy,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i w piśmie
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • właściwa organizacja pracy
 • dobra koncentracja uwagi

Co oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie z najnowocześniejszym parkiem maszynowym
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • systemy rozwoju zawodowego i osobistego
 • dofinansowanie nauki
 • pakiety sportowe
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • rabat na produkty firmy.Zachęcamy do wysyłania dokumentów aplikacyjnych.

CV i list motywacyjny (podpisane imieniem i nazwiskiem) można zgłaszać:

 • przez formularz zgłoszeniowy na stronie ogłoszenia,
 • bezpośrednio do Działu Kadr w siedzibie firmy.

W przypadku, gdy chce Pani/Pan, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”

W razie pytań, prosimy o kontakt - tel.: 43 827 00 20

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

*Pola obowiązkowe

Do formularza można dołączyć pliki o rozszerzeniach JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX, JPEG, ZIP, RAR i w maksymalnym rozmiarze 10 MB.

W przypadku potrzeby przesłania większych plików prosimy o dołączenie linku z plikiem do pobrania.

Obowiązek informacyjny