Opis stanowiska:

 • Terminowe organizowanie wymaganych przeglądów obiektów, instalacji i urządzeń.
 • Organizowanie oględzin, przeglądów i innych działań, które będą zapobiegać awariom maszyn, urządzeń i instalacji.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu i napraw maszyn i urządzeń.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników DUR.
 • Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska (karty ewidencji i przekazania odpadów, gospodarka odpadami i opakowaniami, współpraca z Organizacją Odzysku i Recyklingu).
 • Kontrola faktur rozliczających dostawę mediów.
 • Prowadzenie dokumentacji warsztatowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z telefonami służbowymi, a w szczególności nad ich prawidłowym użytkowaniem.
 • Prowadzenie spraw związanych z objęciem dozoru nad maszynami i urządzeniami przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Czuwanie nad racjonalnym wykorzystaniem części, materiałów narzędzi i smarów.
 • Sporządzanie potrzeb materiałowych.
 • Czuwanie nad zaopatrzeniem podległych pracowników w narzędzia, środki ochrony i higieny osobistej.
 • Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonego.
 • Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości przełożonemu.

Wymagania, cechy i umiejętności:

 • Systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność.
 • Wiedza z zakresu nauk technicznych.
 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Doświadczenie zawodowe w dziale technicznym lub innych o podobnym profilu 2 lata
 • Kreatywność, własna inicjatywa, komunikatywność, nastawienie na szukanie rozwiązań i wdrażanie własnych pomysłów.
 • Gotowość do podróży służbowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym mile widziana.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Prawo jazdy kategorii B.


Zachęcamy do wysyłania dokumentów aplikacyjnych.

CV i list motywacyjny (podpisane imieniem i nazwiskiem) można zgłaszać:

 • przez formularz zgłoszeniowy na stronie ogłoszenia,
 • bezpośrednio do Działu Kadr w siedzibie firmy.

W przypadku, gdy chce Pani/Pan, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”

W razie pytań, prosimy o kontakt - tel.: 42 710 37 79

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

*Pola obowiązkowe

Do formularza można dołączyć pliki o rozszerzeniach JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX, JPEG, ZIP, RAR i w maksymalnym rozmiarze 10 MB.

W przypadku potrzeby przesłania większych plików prosimy o dołączenie linku z plikiem do pobrania.

Obowiązek informacyjny