W dniu 18.02.2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia praktyk w firmie Tubądzin.

Wręczenia certyfikatów dokonali przedstawiciele Ceramiki Tubądzin: Paweł Gwiazda - Dyrektor Działu Utrzymania Ruchu,  Dariusz Pawlak - Mistrz Działu Utrzymania Ruchu, Aneta Węziak - Dział Personalny oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Grzegorz Przytuła Dyrektor ZSP oraz Waldemar Szukała -  Kierownik Szkolenia Praktycznego

Dla naszych praktykantów to było bardzo cenne doświadczenie. Doświadczyli sprawdzianu zupełnie innego niż do tej pory, życiowego, w warunkach realnej pracy Działu Utrzymania Ruchu. 

Najcenniejsze jest to, że uczniowie uwierzyli w swoje możliwości, dali sobie radę w realnym środowisku pracy. Staraliśmy się, aby każdy praktykant rzeczywiście nauczył się możliwie jak najwięcej. 

Wszystkim praktykantom gratulujemy! 

Życzymy powodzenia w kolejnych projektach, które będą kształtowały ich karierę zawodową. Wierzymy w to, że zdobyta podczas praktyk wiedza potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, będzie w przyszłości dodatkowym atutem podczas szukania pracy.