W dniu 05.10.2018 roku Tubądzin Management Group sp. z o.o. oraz Tubądzin Znaki Towarowe sp. z o.o. złożyły w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi (XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Plan Połączenia.

Tekst Planu Połączenia zamieszczony został poniżej.