Rozwój kadr Tubądzin Management Group Sp. z o.o.

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1. 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.08.01.01-10-380/09-00

Od 01.08.2010 roku TMG Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu ROZWÓJ KADR TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa w regionie. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego programu szkoleń ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe pracowników TMG. Działania te wpisują się w obszary priorytetowe z punktu widzenia pracodawcy.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące obszary szkoleniowe:

 • z zakresu zarządzania sprzedażą i nowoczesnych technik sprzedaży
  realizacja IX 2010 - VI 2012
 • z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi i skutecznej pracy zespołowej
  realizacja IX 2010 - VI 2012
 • z zakresu skutecznej komunikacji i umiejętności osobistych
  realizacja IX 2010 - VI 2012
 • językowe (język angielski, język niemiecki, język rosyjski)
  realizacja IX 2010 - VI 2012

Poszczególne zapytania ofertowe będą umieszczane na stronie internetowej.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 42 7103745 lub pod adresem e-mail: e.kryszkiewicz@tubadzin.pl

Ewa Kryszkiewicz
Koordynator projektu