Skupina Tubądzin je jedným z vedúcich poľských výrobcov keramických obkladačiek, líder inovácií. Od začiatku pôsobnosti cieľavedome rozvíja svoju ponuku výrobkov, šikovne sa prispôsobujúc potrebám rôznych skupín Zákazníkov. Každý výrobok spoločnosti spĺňa najprísnejšie európske štandardy.

Bohatý sortiment Skupiny Tubądzin pozostáva v súčasnosti z troch značiek: Tubądzin, Domino a Arte. Každá z nich zavádza vlastné produktové rady a kolekci. Ich rozmanitosť, pokiaľ ide o štýl, vzory, veľkosti a účel, umožňuje Zákazníkom úplnú slobodu aranžovania.

Značka Tubądzin je pre ľudí, ktorí hľadajú jedinečné riešenia. Skutočný štýl pretvárajúci priestor, ktorý dáva možnosť vyniknúť. Značka zahŕňa až päť produktových radov: Tubądzin, Colour – veľkoformátové dlaždice v žiarivých farbách, Pastele – pre komerčné použitie, spĺňa množstvo dodatočných noriem, Majolika – inšpirovaná keramikou vyrábanou v stredozemí a autorská sub-značka Tubądzin – kreácia Macieja Zienia, vytvorená slávnou rukou návrhára.

Obchodní Partneri

Kľúčovým elementom fungovania Skupiny Tubądzin sú obchodní parnteri. Distribučná sieť je založená na skupine veľkoskladov keramických obkladov, ktoré podporujú menšie predajne vo svojej oblasti

V celej krajine spoločnosť spolupracuje priamo s viac ako 100 veľkoskladmi a s viac ako 1000 obchodov a predajní. Zapojenie distribútorov do propagácie výrobkov umožňuje spoločnosti systematicky zvyšovať úroveň predaja.

Naše výrobky sú okrem domáceho trhu známe a uznávané aj na trhoch takích krajín, ako je Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Moldavsko, Nórsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina, Veľká Británia, Maďarsko.