Tubądzin Znaki Towarowe sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
e-mail: tzt@tubadzin.pl

W dniu 30.06.2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu pod numerem 0000624518 do Rejestru Przedsiębiorców spółki Tubądzin Znaki Towarowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (adres: ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków). 

Głównym zadaniem spółki Tubądzin Znaki Towarowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarządzanie posiadanymi przez spółkę prawami ochronnymi do znaków towarowych.