Projekty współfinansowane przez WFOŚiGW

Zadanie „Rekuperacja ciepła odpadowego z chłodzenia pieców rolkowych do zasilania suszarni pionowych płytek prasowanych” zostało zrealizowane w zakładzie Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o. w Ozorkowie w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

_______________________________________

 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Nazwa Zadania: Modernizacja układu spalania gazu w piecu rolkowym o długości 120 m

Wartość ogólna zadania: 357.155,00 Pln

Zadanie dofinansowane w formie pożyczki w wysokości: 339.298,00 Pln

Opis zakresu projektu:  Zadanie polegało na zainstalowaniu zmodernizowanego układu spalania gazu w piecu rolkowym o długości 120 m służącego do wypału płytek ceramicznych. Zmodernizowany układ składa się ze 176 palników opatentowanych przez firmę ANCORA S.p.A., które zapewniają dokładne mieszanie powietrza z gazem ziemnym. Dokładne wymieszanie powietrza z gazem znacznie poprawi stopień jego spalania. Nowa konstrukcja palników sprawia że ich regulacja i sposób użycia są bardziej elastyczne w stosunku do poprzednio zainstalowanego rozwiązania.

www.zainwestujwekologie.pl