Od wielu lat Grupa Tubądzin wspiera inicjatywy charytatywne i różnego rodzaju projekty prospołeczne w ramach swojej działalności.

Wspomaganie osób potrzebujących i lokalnych instytucji zawsze miało dla nas szczególne znaczenie. Nasze działania od dawna koncentrowały się na pomocy najmłodszym, osobom chorym i niepełnosprawnym. Wspieraliśmy także instytucje oraz inicjatywy kulturalne, oferując pomoc m.in. szpitalom, domom dziecka, muzeom, szkołom i klubom sportowym.

Każdy z tych projektów wzmacniał naszą świadomość, a także chęć coraz większego zaangażowania w niesienie pomocy. Takie podejście, określane dziś jako społeczna odpowiedzialność biznesu, zostało na stałe wpisane w organzację i kulturę grupy Tubądzin.

Z biegiem lat skala naszej działalności pomocowej stale się zwiększała, co stało się dla nas impulsem, by w 2019 roku powołać do życia Fundację Tubądzin.

 

POMAGAMY

Statutowymi celami fundacji są:

1) pomoc osobom niepełnosprawnym i dotkniętych chorobą, w szczególności poprzez działania zmierzające do poprawy ich stanu zdrowia

2) wspieranie szkół oraz innych instytucji i placówek zajmujących się edukacją, sportem oraz działalnością kulturalną

3) wspieranie szpitali, domów opieki oraz innych placówek i instytucji

4) pomoc kościołom i związkom wyznaniowym

5) wspieranie organizacji aktywnie działających na rzecz środowisk lokalnych, w szczególności kół gospodyń wiejskich (w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich)

 

SZUKAM POMOCY

Fundacja Tubądzin może udzielać wsparcia w postaci finansowej lub rzeczowej.

Osoby, instytucje i placówki, które chcą ubiegać się o wsparcie Fundacji Tubądzin, prosimy o uzupełnienie dostępnego w zakładce „Do pobrania” formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: fundacja@tubadzin.pl

 

DANE REJESTROWE

FUNDACJA TUBĄDZIN

98-285 Wróblew, Tubądzin 31

NIP: 8272321656

KRS: 0000795448

REGON: 384167923

 

Konto bankowe: 46 1240 6292 1111 0010 9310 1113

IBAN: PL46 1240 6292 1111 0010 9310 1113

SWIFT: PKOPPLPW