Centrum dystrybucyjne

Tubądzin Management Group Sp. z o.o.

Cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków
tel. 42 710 37 00
fax 42 710 37 99

Salony sprzedaży

Salon w Sieradzu
Dworska 28
98-200 Sieradz
tel. 43 827 00 10

Godziny otwarcia
pon-pt 8:00-18:00
sob 8:00-13:00

 

Salon w Cedrowicach
Cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków
tel. 42 710 37 50
tel. 42 710 37 51

Godziny otwarcia
pon-pt 8:00-18:00
sob 9:00-14:00

 

Ceramika Tubądzin III sp. z o.o. s.k.
ul. Dworska 28
98-200 Sieradz
tel. 43 827 00 00

Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20
95-035 Ozorków
tel. 42 714 06 00
fax 42 714 06 50

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
Tubądzin 31
98-285 Wróblew
tel. 43 821 25 00
fax 43 821 25 14

Pozostałe działy
Zakłady produkcyjne
Inspektor Ochrony Danych

Formularz kontaktowy

Obowiązek informacyjny – formularz kontaktowy
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parcela 11, 95-035 Ozorków.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@tubadzin.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeńzwiązanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.