Zapraszamy do aplikowania na stanowiska ogłaszane podczas procesów rekrutacji, zgłoś swoją osobę do stażu, praktyk. Chętnie nawiążemy z Tobą współpracę jeśli Twoja wiedza i zaangażowanie będą komponowały się z Naszymi oczekiwaniami i klimatem firmowym!

Rekrutujemy przez cały rok, w zależności od pojawiających się potrzeb.

Step by Step, rekrutacja w Naszej Firmie

Twoja wiedza i doświadczenie są ważne, ale to nie wszystko. Od osób, które chcą do nas dołączyć, oczekujemy postaw zgodnych z naszymi wartościami. Jeżeli nasze wartości są Tobie bliskie - Aplikuj do Tubądzina!

Jak to zrobić?

Komplet dokumentów (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres mailowy lub pocztą na adres wybranej lokalizacji:

CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.
95-035 Ozorków; ul. Armii Krajowej 20
rekrutacjact2@tubadzin.pl

TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o.
95-035 Ozorków; Cedrowice Parcela 11
rekrutacjatmg@tubadzin.pl

CERAMIKA TUBĄDZIN Sp. z o.o.
98-285 Wróblew; Tubądzin 31
rekrutacjact@tubadzin.pl

Kolejne kroki to :

 • Wybranych kandydatów spełniających wymagania stanowiskowe i firmowe zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną.
 • Proces rekrutacyjny może być jednoetapowy lub dwuetapowy. Rozmowy są  wymagające, ale w przyjaznej atmosferze dbającej o zasady profesjonalnej rekrutacji.  Po zakończonej rekrutacji wszyscy uczestnicy rozmów otrzymują informację zwrotną na temat podjętej decyzji.
 • Nowi pracownicy mogą się spodziewać w pierwszych dniach pracy programu wdrożeniowego i osoby zajmującej się wdrożeniem. Opiekun pokaże zasady pracy na stanowisku, pokieruje do odpowiednich działów w przypadku jakiejkolwiek potrzeby, zaprezentuje firmę i niezbędne osoby do kontaktu. Wyposaży w wiedzę zarówno firmową jak i zawodową.
Obowiązek informacyjny (RODO)

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, w zależności od podmiotu, do którego kandydat składa dokumenty aplikacyjne jest: Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach, Parcela 11, 95-035 Ozorków, NIP 732-20-83-952; REGON 100383200; Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. z siedzibą w Tubądzin 31, 98-285 Wróblew, NIP 827-000-73-35; REGON 005266429; Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków, NIP 732-18-13-880; REGON 472196411 lub Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Dworskiej 28, 98-200 Sieradz, NIP: 8272308466 REGON: 362457466.

2. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail właściwymi dla podmiotu, do którego kandydat składa dokumenty aplikacyjne: Tubądzin Management Group Sp. z o.o. - iod@tubadzin.pl; Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. - sekretariat@tubadzin.pl; Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o. - sekretariatct2@tubadzin.pl; Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k.- sekretariatct3@tubadzin.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych.

7. Ma Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

Praktyki studenckie

ZAPRASZAMY:

 • Studentów i absolwentów Szkół Wyższych (inżynierów, magistrów, licencjata)
 • Uczniów i absolwentów Szkół Zawodowych

OFERUJEMY:

 • Pracę w kreatywnym zespole
 • Pracę z doświadczonymi ludźmi
 • Poznanie najnowszych rozwiązań technologicznych w branży
 • Konfrontację teorii z praktyką
 • Doświadczenie klimatu pracy w dynamicznej i kreatywnej firmie
 • Uczestnictwo w projektach
 • Przyjazną pracy atmosferę

Aktywnie buduj z nami swoje doświadczenie i przyszłość- kariera w Twoich rękach!

Oferta pracy - MECHANIK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU - CEDROWICE PARCELA

Miejsce pracy:

 • TMG-Cedrowice Parcela

Obowiązki:

 • konserwacja, naprawa i usuwanie awarii maszyn i urządzeń od strony mechanicznej oraz instalacji w zakładzie 
 • prowadzenie dokumentacji warsztatowej
 • wykonywanie oględzin i przeglądów przydzielonych maszyn i urządzeń
 • kontrolowanie stanu części zamiennych oraz uzupełnianie stanów minimalnych
 • wsparcie w wykonywaniu prac technicznych i remontowych
 • dbałość o powierzony sprzęt
 • współpraca z innymi działami w zakresie realizowanych zadań 

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku
 • znajomość budowy maszyn i urządzeń, w szczególności wózków widłowych 
 • umiejętność sprawnego analizowania i diagnozowania awarii i problemów technicznych
 • uprawnienia SEP
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • uprawnienia do obsługi wózka widłowego 
 • znajomość pneumatyki, hydrauliki oraz automatyki przemysłowej będzie dodatkowym atutem
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • obowiązkowość i sumienność

Co oferujemy:

 • stabilną pracę w prestiżowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • niezbędne narzędzia potrzebne do realizacji zadań
 • poszerzanie swojego doświadczenia zawodowego w ramach Grupy Tubądzin
 • premie frekwencyjne
 • dofinansowanie do karty MultiSport
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym i opieką medyczną na preferencyjnych warunkach
 • bony okolicznościowe
 • zniżki pracownicze na płytki
 • paczki świąteczne dla dzieci

Oferty (list motywacyjny i CV prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjatmg@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu”

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - MANAGER DS. MARKETINGU - CEDROWICE PARCELA

Miejsce pracy:

 • TMG-Cedrowice Parcela

Obowiązki:

 • Planowanie i wdrażanie działań promocyjnych firmy skierowanych do klientów końcowych, partnerów handlowych, architektów, wykonawców i deweloperów. 
 • Koordynacja prac nad przygotowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych. 
 • Zaangażowanie w organizację targów i innych wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych promujących firmę.
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu projektantek (docelowo).
 • Ścisła współpraca z polskimi i zagranicznymi przedstawicielami firmy w obszarze wspierania sprzedaży.
 • Negocjowanie warunków współpracy z dostawcami zewnętrznymi i opracowanie umów
 • Współpraca z innymi działami oraz dostawcami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań.
 • Planowanie i zarządzanie budżetem marketingowym zewnętrznymi i opracowanie umów.
 • Współpraca z innymi działami oraz dostawcami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań. 
 • Udział w nowych projektach z obszaru marketingu. 
 • Monitoring rynku, konkurencji oraz trendów.
 • Nadzór nad efektywnością prowadzonych działań.

Wymagania:

 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy w agencji reklamowej / interaktywnej lub w dziale marketingu.
 • Umiejętność planowania, organizacji i rozliczania działań marketingowych.
 • Bardzo dobra znajomość popularnych narzędzi marketingowych i analitycznych. 
 • Umiejętność koordynowania kilku projektów jednocześnie i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
 • Kreatywność, własna inicjatywa, komunikatywność, nastawienie na szukanie rozwiązań i wdrażanie własnych pomysłów.
 • Gotowość do podróży służbowych.
 • Zainteresowanie nowymi trendami w promocji i komunikacji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Co oferujemy:

 • Umowę o pracę już od pierwszego dnia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie)
 • Stabilną pracę w prestiżowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Poszerzanie swojego doświadczenia zawodowego w ramach Grupy Tubądzin
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną

Oferty (list motywacyjny i CV prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjatmg@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Manager ds. Marketingu” 

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - SPECJALISTA DS. MARKETINGU - CEDROWICE PARCELA

Miejsce pracy:

 • TMG-Cedrowice Parcela

Obowiązki:

 • planowanie i wdrażanie działań promocyjnych firmy skierowanych do klientów końcowych, partnerów handlowych, architektów, wykonawców i deweloperów 
 • koordynacja prac nad przygotowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych 
 • zaangażowanie w organizację targów i innych wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych promujących firmę
 • ścisła współpraca z polskimi i zagranicznymi przedstawicielami firmy w obszarze wspierania sprzedaży
 • negocjowanie warunków współpracy z dostawcami zewnętrznymi i opracowanie umów
 • współpraca z innymi działami oraz dostawcami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań 
 • udział w nowych projektach z obszaru marketingu 
 • monitoring rynku, konkurencji oraz trendów
 • nadzór nad efektywnością prowadzonych działań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe 
 • min. 1 rok doświadczenia w pracy w agencji reklamowej / interaktywnej lub w dziale marketingu
 • umiejętność planowania, organizacji i rozliczania działań marketingowych
 • bardzo dobra znajomość popularnych narzędzi marketingowych i analitycznych 
 • umiejętność koordynowania kilku projektów jednocześnie i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
 • kreatywność, własna inicjatywa, komunikatywność, nastawienie na szukanie rozwiązań i wdrażanie własnych pomysłów
 • gotowość do podróży służbowych
 • zainteresowanie nowymi trendami w promocji i komunikacji 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B

Co oferujemy:

 • Umowę o pracę już od pierwszego dnia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie)
 • Stabilną pracę w prestiżowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Poszerzanie swojego doświadczenia zawodowego w ramach Grupy Tubądzin
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną

Oferty (list motywacyjny i CV prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjatmg@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Specjalista ds. Marketingu” 

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY - WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE

Miejsce zatrudnienia:

 • TMG-Cedrowice Parcela

Obowiązki:

 • budowanie długotrwałych relacji z odbiorcami oraz dbanie o najwyższy poziom obsługi
 • rozwój sieci detalicznej
 • dbanie o wyniki sprzedaży w podległych punktach handlowych
 • realizowanie działań marketingowych i promocyjnych w wyznaczonym regionie
 • aktualizacja ekspozycji
 • profesjonalne reprezentowanie firmy oraz dbałość o jej wizerunek
 • opracowywanie raportów z wykonanych działań

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku handlowym będzie atutem
 • znajomość rynku budowlanych materiałów wykończeniowych mile widziana
 • znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B
 • otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • znajomość nowoczesnych technik sprzedażowych i negocjacyjnych
 • systematyczność, odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy
 • zaangażowanie w wykonywane zadania
 • wysoka motywacja do pracy
 • znaczący poziom kultury osobistej
 • umiejętności organizacyjne

Co oferujemy:

 • pracę w prestiżowej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i kreatywnym zespole
 • niezbędne narzędzia potrzebne do realizacji zadań (samochód służbowy, laptop, telefon, tablet)
 • szerokie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego
 • praca na podstawie umowy o pracę
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych szkoleniach
 • dofinansowanie do karty MultiSport
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym i korzystania z pakietu medycznego
 • bony okolicznościowe i paczki świąteczne dla dzieci
 • zniżki pracownicze na produkty firmy

Oferty (list motywacyjny i CV prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjatmg@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Przedstawiciel Handlowy – woj. Wielkopolskie i Lubuskie” 

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - MAGAZYNIER - CEDROWICE PARCELA

Miejsce pracy:

 • TMG-Cedrowice Parcela

Obowiązki:

 • Przyjmowanie i wydawanie produktów do i z magazynu
 • Kompletacja zamówień, przygotowanie wysyłek - zgodnie z instrukcjami
 • Dbałość o powierzony sprzęt
 • Dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów na powierzchni magazynu
 • Zapewnienie porządku w magazynie
 • Inne zlecone prace magazynowe

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe (mile widziane średnie)
 • Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi (UDT)
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w trybie czterobrygadowym (zmiany 12h w następującym rozkładzie: 7-19, 19-7, 2 dni wolnego)
 • Uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • Zaangażowanie i motywacja do pracy

Co oferujemy:

 • Umowę o pracę już od pierwszego dnia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie)
 • Stabilną pracę w prestiżowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Poszerzanie swojego doświadczenia zawodowego w ramach Grupy Tubądzin
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną
 • Dodatki świąteczne
 • Paczki świąteczna dla dzieci

Oferty (list motywacyjny i CV prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjatmg@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Magazynier” 

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - AUTOMATYK - ELEKTRYK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU - CEDROWICE PARCELA

Miejsce pracy:

 • TMG-Cedrowice Parcela

Obowiązki:

 • wykonywanie czynności konserwacyjnych i remontowych przy układach elektronicznych, automatyki
 • aktywny udział przy usuwaniu usterek, przeglądów urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną
 • prowadzenie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne kierunkowe
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku automatyka w dziale Utrzymania Ruchu w zakładzie produkcyjnym lub zautomatyzowanym centrum logistycznym
 • znajomość instalacji elektrycznych
 • umiejętność czytania schematów zasilania i sterowania
 • umiejętność obsługi i serwisowania sterowników PLC, napędów elektrycznych, przetwornic częstotliwości.
 • uprawnienia energetyczne gr. I do 1 kV (minimum) i gr. II
 • umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:

 • stabilną pracę w prestiżowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych szkoleniach
 • niezbędne narzędzia potrzebne do realizacji zadań
 • poszerzanie swojego doświadczenia zawodowego w ramach Grupy Tubądzin
 • dofinansowanie do karty MultiSport
 • dostęp do ubezpieczenia grupowego i  bezpłatnej prywatnej opieki medycznej
 • dodatki okolicznościowe i paczki świąteczne dla dzieci
 • zniżki pracownicze na produkty firmy

Oferty (list motywacyjny i CV prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjatmg@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Automatyk - elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu” 

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Tubądzin Management Group Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - AUTOMATYK-ELEKTRYK - OZORKÓW

Miejsce pracy:

 • Ozorków, ul. Armii Krajowej 20

Obowiązki:

 • wykonywanie czynności konserwacyjnych i remontowych przy układach elektronicznych, automatyki
 • aktywny udział przy usuwaniu usterek, przeglądów urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną
 • prowadzenie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne kierunkowe
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku automatyka w dziale Utrzymania Ruchu w zakładzie produkcyjnym
 • znajomość instalacji elektrycznych
 • umiejętność czytania schematów zasilania i sterowania
 • umiejętność obsługi i serwisowania sterowników PLC, napędów elektrycznych przetwornic częstotliwości
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • uprawnienia energetyczne gr. I do 1 kV (minimum) i gr. II
 • umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie z nowoczesnym parkiem maszynowym
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego podnoszenie kwalifikacji

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres:
rekrutacjact2@tubadzin.pl - w temacie maila proszę napisać „Automatyk-Elektryk"

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - PRACOWNIK LINII TECHNOLOGICZNEJ-PRODUKCJA - OZORKÓW

Miejsce pracy:

 • Ozorków, ul. Armii Krajowej 20

Obowiązki:

 • obsługa maszyn linii produkcyjnej i bieżący nadzór
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego - produkcyjnego

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe
 • mile widziane doświadczenie zdobyte przy pracy na podobnym stanowisku
 • sumienność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • dobra umiejętność organizacji pracy

Co oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • niezbędne narzędzia potrzebne do realizacji zadań
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres:
rekrutacjact2@tubadzin.pl - w temacie maila proszę napisać "Pracownik Linii Technologicznej-Produkcja"

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - MŁODSZY PROJEKTANT WZORNICTWA – SIERADZ

Miejsce pracy:

 • Sieradz, ul. Dworska 28

Obowiązki:

 • Poszukiwanie nowych, innowacyjnych koncepcji projektowania wzorów.
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań pod względem wzornictwa.
 • Opracowywanie nowych projektów graficznych, projektowanie oraz wykonywanie prototypów płytek ściennych, podłogowych i dekoracji.
 • Uczestnictwo we wdrażaniu projektów od fazy koncepcyjnej do seryjnej produkcji.
 • Nadzór projektowy i graficzny w trakcie całego procesu wdrażania nowych wzorów oraz archiwizowanie wzorów już wyprodukowanych.
 • Przygotowywanie kart produkcyjnych na potrzeby realizacji zaprojektowanych rozwiązań graficznych, w oparciu o wyniki prób i testów technologicznych na liniach produkcyjnych.
 • Modyfikowanie graficzne istniejących wzorów produkcyjnych – dostosowanie do realizacji w oparciu o nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.
 • Współpraca z technikami i technologami produkcji w trakcie przygotowywania i wdrażania nowych rozwiązań techniczno – produkcyjnych zaprojektowanych kolekcji.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi oraz studiami graficznymi w celu wymiany doświadczeń w wdrażaniu nowych rozwiązań projektowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie plastyczne  mile widziane wyższe kierunkowe- wzornictwo, architektura wnętrz, grafika i malarstwo, ceramika, tkanina. 
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziane doświadczenie w projektowaniu,
 • umiejętności pracy w Corel Draw, Photoshop, ilustrator, InDesign,
 • umiejętności łączenia ogólnie przyjętych zasad i norm z fantazją twórczą,
 • zdolności obserwacji w poszukiwaniu inspiracji dla procesu tworzenia,
 • indywidualności w opracowywaniu projektów,
 • zdolności plastyczne,
 • twórcze myślenie,
 • zmysł artystyczny,
 • wyobraźnia,
 • kreatywność,
 • umiejętność wyznaczania sobie celów do realizacji i priorytetów,
 • zaangażowanie.

Co oferujemy:

 • interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę w młodym zespole,
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych i realizowania własnych pomysłów,
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych szkoleniach , targach,
 • dofinansowanie do karty MultiSport,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz korzystania z pakietu medycznego,
 • bony okolicznościowe i paczki świąteczne dla dzieci,
 • zniżki pracownicze na produkty firmy.

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres:
rekrutacjact3@tubadzin.pl - w temacie maila proszę napisać „Młodszy projektant wzornictwa”

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - OPERATOR URZĄDZEŃ LINII PRODUKCYJNEJ – SIERADZ

Miejsce pracy:

 • Sieradz, ul. Dworska 28

Obowiązki:

 • obsługa maszyn linii produkcyjnej i bieżący nadzór
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe
 • mile widziana umiejętność obsługi maszyn CNC; drukarek cyfrowych
 • mile widziane doświadczenie zdobyte przy pracy na podobnym stanowisku
 • mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
 • sumienność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność

Co oferujemy:

 • pracę w prestiżowej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • niezbędne narzędzia potrzebne do realizacji zadań
 • szerokie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego
 • praca na podstawie umowy o pracę
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych szkoleniach
 • dofinansowanie do karty MultiSport
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym i korzystania z pakietu medycznego
 • bony okolicznościowe i paczki świąteczne dla dzieci
 • zniżki pracownicze na produkty firmy

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres:
rekrutacjact3@tubadzin.pl - w temacie maila proszę napisać „Operator urządzeń linii produkcyjnej”

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - AUTOMATYK/ELEKTRYK - TUBĄDZIN

Miejsce pracy:

 • Tubądzin 31, Wróblew koło Sieradza

Obowiązki:

 • wykonywanie czynności konserwacyjnych i remontowych przy układach elektronicznych, automatyki
 • aktywny udział przy usuwaniu usterek, przeglądów urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną
 • prowadzenie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne kierunkowe
 • doświadczenie na stanowisku automatyka w Dziale Utrzymania Ruchu w zakładzie produkcyjnym
 • znajomość zagadnień z zakresu elektryki, automatyki
 • umiejętność czytania schematów zasilania i sterowania
 • umiejętność obsługi i serwisowania sterowników PLC, napędów elektrycznych przetwornic częstotliwości
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • uprawnienia energetyczne gr. I do 1 kV (minimum) i gr. II
 • umiejętność analizowania, diagnozowania i podejmowania decyzji
 • umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie z nowoczesnym parkiem maszynowym
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjact@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Automatyk/Elektryk”

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  Ceramika Tubądzin Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Oferta pracy - OPERATOR URZĄDZEŃ LINII SZKLIWIERSKIEJ - TUBĄDZIN

Miejsce pracy:

 • Ceramika Tubądzin Sp. z o.o., Tubądzin 31, 98-285 Wróblew

Obowiązki:

 • obsługa maszyn linii produkcyjnej i bieżący nadzór
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe
 • mile widziana umiejętność obsługi maszyn CNC; drukarek cyfrowych
 • mile widziane doświadczenie zdobyte przy pracy na podobnym stanowisku
 • mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
 • sumienność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność

Co oferujemy:

 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie z najnowocześniejszym parkiem maszynowym
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • systemy rozwoju zawodowego i osobistego
 • dofinansowanie nauki
 • pakiety sportowe
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • benefity

 

Oferty (list motywacyjny i CV) prosimy składać w siedzibie firmy bądź przesyłać na adres: rekrutacjact@tubadzin.pl
W temacie maila proszę napisać „Operator urządzeń linii szkliwierskiej”.

Prosimy  o dopisanie następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ceramika Tubądzin Sp. z o.o., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  Ceramika Tubądzin Sp. z o.o., w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”