Fasáda domu s obrazom "Narodenie dňa" Wojciecha SiudmakaOdporúčané

Obraz „Zrodenie dňa" od Wojciecha Siudmaka, plný fantastických postáv a svetov, bol prenesený na fasádu nájomného domu na Ul. Więckowskiego. Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že dielo bolo umiestnené na 260 gresových dlaždiciach, z ktorých najväčšia meria dva metre, najmenšia 25 centimetrov, presne umiestnených na stenách budovy - s prihliadnutím na okná, ktoré dokonale zapadajú do práce umelca. Inštalácia zaberá celkom 350 m² povrchu.

Štýl

Moderný

Štýl


Moderný

Vzhľad