FIRMA TUBĄDZIN ODOVZDALA 23 500 RúŠok A 1 300 ŠTÍTOV PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

FIRMA TUBĄDZIN ODOVZDALA 23 500 RúŠok A 1 300 ŠTÍTOV PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

30. apríla 2020

Od začiatku pandémie Skupina firma Tubądzin a Nadácia Tubądzin sa zapájajú do pomoci zariadeniam v lodžskom kraji, v rozsahu zasobovania ich zamestnancov nevyhnutnými sanitárnymi materiálmi. Štíty a masky boli práve teraz odovzdané ďaľším inštitúciam.

Vďaka zapojeniu Tubadzinu, dodatočne 23.500 chirurgických rúšok a 1.300 šítov je už využívané zdravotníckym personálom v nemocniciach, hasičmi počas záchranných akcií a starostlivostí v Dome sociálnej pomoci v lodžskom kraji. Tubądzin očakáva ďaľšie dodávky materálov nevyhnutných pre prácu zdravotníckych zamestnacov, uniformovaných služieb a zariadení opatrovateľskej starostlivosti, ktoré budú odvzdané v prvej polovici mája.

Navyše, v polovici marca odovzdala Nadácia Tubądzin dva respirátory spolu s nevyhnutnými fľašami s kyslíkom krajskej nemocnici Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego v Sieradzi. Potom sa Skupina Tubądzin zapojila do celoštátnej akcie pomoci „Sme spolu Pomáhame“, v rámci ktorej odovzdala napr. chirurgické rúška a štíty pre Dom sociálnej pomoci v Sieradzi.

Firma tiež odovzdala okresným veliteľom Hasičského zboru v Sieradzi rúška a štíty, ktoré sa dostali k rukám Štátneho hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru v okrese Sieradz a celom kraji. Toto zariadenie sa bude využívař počas akcii, najmä pri osobach, na ktoré sa vzťahuje karanténa.

Firma Tubądzin kúpila tiež chirurgcké rúška pre Inštitút „Centrum Zdrowia Matki Polki” v Lodži, jedno z najväčších odborných zdravotníckych zariadení v Poľsku. Rúška a štíty boli tiež odovzdané k Krajskej špecialistickej nemocnici Mikołaja Kopernika v Lodži.Pred dvomi týždňami lodžská nemocnica obdržala prvú dodávku materiálov z Tubadzinu. Rúška prijalo tiež Zdravotnícke zariadenie v Łęczyci. Všetky materiály v posledných dňoch, odovzdal menom Keramiky Tubądzin, Artur Wieczorek, hlavný špecialista pre zásoby.

Kontakt pre média:
Agata Grenda
hovorkyňa pre tlač Skupiny Tubądzin
mob + 48 608 558 405
agata.grenda@tubadzin.pl