Poradenstvo

Pravidlá pre montáž sklenených dekorácií

Sklenené dekorácie by mali byť chránené pred poškodením, rovnako z obkladovej i montážnej strany. Jednotlivé šarže objednaného sortimentu sa môžu líšiť štruktúrou (spodným povrchom) i odtieňom. Pred položením sklenených dekorácií je potrebné skontrolovať ich povrch, odtiene a rozmery porovnaním dekorácií z rôznych balení. Po položení dekorácie nebudú prípadné reklamácie z tohoto titulu uznané. Menšie rozdiely v odtieňoch, textúre a okrajoch sú zamýšľaným efektom. Zmena farby dekorácie v závislosti od uhla dopadu svetla je zamýšľaným efektom. Sklenené dekorácie by sa mali používať iba na stenách. Na inštaláciu dekorácie použite bezfarebné silikónové lepidlá na zrkadlá. Je potrebné prísne dodržiavať pokyny výrobcov lepidiel. Pred položením ďalších dekorácií vyskúšajte aplikovať lepidlo na jednú dekoráciu, aby ste skontrolovali, či nereaguje s montážnou plochou. Dekorácia by nemala byť nalepená bez použitia špárovacej hmoty. Použitie kontrastných farieb špár môže spôsobiť zmenu odtieňa dekorácie. Nepoužívajte hrubozrnné špárovacie hmoty. Pred lepením a špárovaním sa odporúča chrániť obkladový povrch páskou, pretože sklenené dekorácie sú citlivé a nie sú odolné voči poškriabaniu. Pri lepení a špárovaní je potrebné venovať osobitnú pozornosť zabráneniu znečisteniu čelnej strany a poškriabaniu lícovej a montážnej strany. Použitie špárovacej hmoty je potrebné vykonať po uplynutí času stanoveného v návode použitého lepidla.Na čistenie používajte iba prípravky na umývanie okien. Nepoužívajte pasty a čistiace mlieka.

Škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, použitím nesprávnych umývacích prostriedkov, lepiacich mált, špárovacích hmôt a čistiacich prostriedkov nepredstavujú dôvod na schválenie reklamácie.

Je táto rada užitočná?

Potrebujete poradiť?Využite rady našich odborníkov.