Projekty spolufinancované WFOŚiGW


Úloha bola vykonaná v závode Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o v Ozorkovie z prostriedkov Krajského Fondu pre Ochranu Životného a Vodného Prostredia v Lodži.