Ponieważ jedną z Naszych najważniejszych wartości jest ROZWÓJ, zatem dążymy do tego, aby wiedza Naszych zespołów rozwijała się wraz z rozwijającym się biznesem, czasami nawet go wyprzedzała. Ponieważ głód wiedzy, ciekawość świata i dążenie do ciągłego rozwoju jest nośnikiem sukcesu!

Z myślą o stałym rozwoju pracowników Firmy Tubądzin  stworzony został autorski program AKADEMIA ROZWOJU, AKADEMIA SPRZEDAŻY ORAZ AKADEMIA MENEDŻERA – Autorski Program Rozwoju. Daje on każdemu pracownikowi możliwości rozwoju w ujęciu zawodowym, jak i osobistym. Dzięki Akademii Rozwoju i Akademii Menedżera mamy możliwość uczestniczenia w:

  • zaplanowanych cyklicznych programach rozwojowych, dostosowanych do specyfiki naszej firmy
  • treningach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, dostosowanych do naszych indywidualnych potrzeb
  • warsztatach i szkoleniach w zakresie kompetencji "twardych", zawodowych, umożliwiających rozwój umiejętności na zajmowanym stanowisku
  • treningach i szkoleniach wzmacniających kompetencje "miękkie", skupiających się na osobistym rozwoju w kierunku, jakiego potrzebujemy indywidualnie i zespołowo
  • rozmowach rozwojowych, które pozwalają spojrzeć na wykonywaną przez Nas pracę z dystansu i określić, w których obszarach radzimy sobie najlepiej, a które należy doskonalić, jakie mamy przed sobą możliwości
  • finansowaniu nauki pracowników, które  pozwala nam skorzystać ze studiów kierunkowych związanych z wykonywaną przez Nas pracą, kursów doszkalających Naszą wiedzę, Targów branżowych i Konferencji