Jak montować płytki o wykończeniu polerowanym i satynowym?

Zarówno podczas montażu, jak i fugowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zarysowania, bądź silnego zabrudzenia produktów. Przed fugowaniem zalecamy sprawdzić czy pigment zawarty w fudze nie brudzi trwale powierzchni płytek. Nadmiar fugi  należy usuwać zgodnie z czasem schnięcia podanym przez producenta. Należy to czynić ostrożnie - bez nacisku i szorowania, aby nie spowodować wybłyszczenia bądź zarysowania. Po zakończeniu montażu wosk, którym są zabezpieczone płytki satynowe, najlepiej usunąć miękką ściereczką z użyciem benzyny ekstrakcyjnej. 

Płytki zamontowane na posadzce należy dodatkowo  zabezpieczyć, jeśli prace budowlane nie zostały ukończone. Zabezpieczenie musi przylegać ściśle do podłoża, tak aby pył czy piasek nie dostał się do okładziny. Należy zadbać, aby zabezpieczenie w żaden sposób nie przesuwało się po płytkach. Samo przykrycie folią lub innym materiałem nie zapewnia odpowiedniej ochrony płytek. Nie należy ani kłaść ani przesuwać po położonych już płytkach ciężkich przedmiotów, kartonów, worków z klejem itp. Po położeniu płytek należy zminimalizować możliwość naniesienia piasku, żwiru, kamyków czy innych materiałów ściernych.

Jak pielęgnować płytki o wykończeniu polerowanym i satynowym?

Jeśli producent wyraźnie nie zaznaczył na opakowaniu, to płytki nie wymagają dodatkowej impregnacji. Do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni zalecamy używać wyłącznie delikatnych środków myjących renomowanych producentów, bez właściwości ściernych. Sprawdzą się specjalne detergenty renomowanych producentów chemii budowlanej, posiadające atesty. Należy je stosować wyłącznie według zaleceń podanych na opakowaniu. Na płytkach polerowanych i satynowych nie należy pisać markerami, pisakami, ołówkami, atramentem i innymi silnie penetrującymi barwnikami. Nie powinno się także czyścić zabrudzeń narzędziami mogącymi powodować zarysowania czy zadrapania, np. metalowymi szpachelkami. 

Płytki ścienne, dekory ścienne, listwy ścienne i płytki podłogowe

Układanie i spoinowanie płytek 

Prace przygotowawcze

 • Przed zamontowaniem płytek należy sprawdzić całą partię zwracając szczególną uwagę na jakość lica, odcień i wymiar. Sprawdzenia należy dokonać przez porównanie płytek z różnych kartonów. Przed położeniem należy również sprawdzić zakupione opakowania pod względem zgodności kalibru, odcienia oraz dat produkcyjnych. Po ułożeniu płytek reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane.
 • Podłoże musi być równe, nośne i zwarte, jeżeli przy ostukiwaniu zostaną stwierdzone odspojenia - „głuche odgłosy”, należy je skuć i wykonać od nowa. Podłoże powinno być oczyszczone z wszystkich zabrudzeń, pozostałości farb, kurzu, substancji tłustych.
 • W przypadku powierzchni pokrytych np. tapetą, powłoką z farb olejnych i emulsyjnych należy je usunąć mechanicznie, a wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawami wyrównującymi. Na większych powierzchniach wykonać pionowe i poziome nacięcia w celu zmniejszenia powstających podczas wiązania naprężeń.
 • W przypadku układania płytek na starej okładzinie należy dokładnie sprawdzić jej płaszczyznę i stabilność. Konieczne jest zastosowanie warstwy kontaktowej na starą okładzinę w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności.
 • Podłoża gipsowe, gazobetonowe, bloczki typu „suporex”, należy gruntować emulsjami gruntującymi. Jastrychy przed położeniem płytek zagruntować i wyrównać, na przykład zaprawami samopoziomującymi.
 • Przed położeniem płytek na ogrzewanym podłożu zaleca się uruchomić ogrzewanie podłogowe i stopniowo zwiększać jego temperaturę aż do maksymalnej, po czym wyłączyć ogrzewanie na 24h przed rozpoczęciem prac. Ponowne włączenie ogrzewania może nastąpić najwcześniej po 28 dniach po położeniu okładziny.
 • Dylatacje podłoża należy przenieść na płytki poprzez odpowiednie dobranie siatki fug. Maksymalna powierzchnia bez dylatacji to 25m2, w przypadku ogrzewania podłogowego 16m2.
 • Źle przygotowane podłoże jest najczęstszą przyczyną odspojeń, uszkodzeń i pęknięć włoskowatych szkliwa. 

Montaż

 • Zaprawę należy przygotować ściśle według zaleceń producenta, używając do tego wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem i wykorzystać przed upływem określonego czasu zużycia. Zaprawę nakładać na ścianę przy pomocy pacy zębatej o wielkości zębów dostosowanej do wielkości płytek, w możliwie jednym kierunku. 
 • Zaprawę jednorazowo rozprowadzać na powierzchni nie większej niż 1m2. Płytki można układać, póki zaprawa lepi się do rąk, nadmiar zaprawy należy wyrzucić (nie mieszać z rozrobioną w wiadrze). Grubość kleju nie może przekroczyć 5mm. 
 • Zalecane jest pokrycie 100% powierzchni płytki klejem w celu zapewnienia stabilności a w przypadku ogrzewania podłogowego, odpowiedniej skuteczności ogrzewania.
 • Spodnia strona płytki jest pokrywana pobiałką aby zapobiec przywieraniu do rolek podczas produkcji, warstwa ta musi zostać usunięta przed nałożeniem kleju na płytkę.
 • Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, pomaga jednak zachować odpowiednią szerokość spoin. W przypadku dużych formatów zaleca się stosowanie systemu klinów do wyrównywania powierzchni.
 • W przypadku płytek podłogowych można płytkę dobijać młotkiem gumowym. Położenie płytki można korygować bezpośrednio po jej położeniu. 
 • Przy krawędziach, w rogach, stykach z podłogą wykonać dylatację lub zastosować sznury dylatacyjne. 
 • Nie należy wypełniać zaprawą zagłębień w czerepach płytek (na przykład zagłębienia w profilach ściennych typu sigma, echo, cygaro). 
 • Należy unikać wypełnienia spoin zaprawą klejową. Zanim klej stwardnieje spomiędzy płytek należy usunąć nadmiar zaprawy i krzyżyki dystansowe. 
 • Na tarasach, balkonach, schodach oraz tam, gdzie płytki narażone są na wilgoć i mróz należy stosować systemy dylatacji i odprowadzenia wody, nie dopuszczając do gromadzenia się wilgoci. 
 • W każdym przypadku należy stosować się ściśle do zaleceń producenta środków klejących. Przy wykonywaniu danej powierzchni stosować wyroby tego samego producenta. 

Fugowanie 

 • Przed fugowaniem należy sprawdzić, czy pigment zawarty w fudze nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
 • Układanie płytek bez fug jest niezgodne ze sztuką glazurniczą. Płytki ułożone bez fug tworzą jednolitą powierzchnię wrażliwą na pękanie spowodowane odkształceniami podłoża i różnicami temperatur. Minimalna zalecana spoina w przypadku płytek rektyfikowanych to 2mm (3mm przy ogrzewaniu podłogowym).
 • Do spoinowania należy przystąpić po upływie czasu określonego w instrukcji materiału użytego do mocowania płytek. 
 • W przypadku płytek z wysokim połyskiem należy używać fug o okrągłych, nieostrych ziarnach aby uniknąć ewentualnych zarysowań.
 • Fugę należy nakładać gumową packą wciskając zaprawę w przestrzenie między płytkami (najpierw prostopadle do krawędzi, następnie ukośnie). 
 • Po przeschnięciu płytki czyścić często płukaną i odsączaną gąbką. Należy pamiętać, żeby jednorazowo zafugować powierzchnię nie większą niż tą, którą jesteśmy w stanie oczyścić. 
 • Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności zaleca się lekkie zwilżanie gładką gąbką fug co zapobiegnie zbyt szybkiemu ich wysychaniu. 
 • Wyschnięty nalot usunąć miękką suchą szmatką. 
 • W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń producentów fug. 

Zaleca się stosować kleje, zaprawy i fugi, które posiadają Świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczenia do stosowania, atesty i gwarancje wystawione przez producentów. Przy układaniu płytek należy stosować się do zaleceń zawartych w poradnikach z dziedziny budownictwa i literatury fachowej. 

Konserwacja i utrzymanie

 • Okładziny z materiału ceramicznego są łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny; dają się zmyć wodą i popularnymi, dostępnymi na rynku detergentami. Nie wymagają stosowania wosku ani polerowania. Nie zatrzymują też brudu, który może prowadzić do gromadzenia się na ich powierzchni bakterii i mikroorganizmów. Wszystkie te cechy zachowują ważność pod warunkiem, że płytki zostały dobrane i ułożone z uwzględnieniem rodzaju pomieszczenia, w którym się znajdują oraz przewidywanego sposobu i eksploatacji. 
 • Mycie początkowe – pierwsza czynność czyszczenia wykonywana pod koniec układania polega na myciu podłóg i ścian w celu wyeliminowania z powierzchni ceramicznej resztek kleju, fug i wapna. Znajduje tu zastosowanie środek o lekko kwaśnym odczynie, który pozostawia się na krótko na powierzchni płytek a następnie spłukuje czystą wodą. (Zaleca się przestrzeganie wskazówek podanych przez producenta i wykonanie próby na małej powierzchni).
 • Codzienna pielęgnacja – polega na wytarciu powierzchni płytek zwilżoną szmatką w celu przywrócenia ich naturalnego blasku, można stosować specjalne detergenty ogólnodostępne na rynku. 
 • Czyszczenie specjalne – należy wykonać w przypadku podłogi zaniedbanej przez bardzo długi okres czasu lub takiej, której płytki i fugi noszą ślady środków plamiących. W pierwszym przypadku wystarczy energicznie trzeć powierzchnię używając do tego odpowiedniego detergentu. W drugim przypadku należy wywabić plamę. Można to zrobić wykorzystując procesy chemiczne (stosując specjalne detergenty wchodzące w reakcję chemiczną z plamą powodując jej zniknięcie) lub fizyczne (stosowanie bardzo miałkich środków ściernych co daje mechaniczne usunięcie plamy lub brudu).

Transport i przechowywanie płytek

 • Płytki należy przewozić środkami transportu, ustawiając jednostki ładunkowe ściśle obok siebie w jednej warstwie lub na paletach zawsze w pozycji pionowej, wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, ewentualnie spiąć pasami, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.
 • Płytki należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem, a w przypadku płytek niemrozoodpornych należy je chronić również przed temperaturą mniejszą lub równą 0°C. Wady powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania nie mogą być podstawą reklamacji. Płytki należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem.
Mozaiki ścienne i podłogowe

Montaż

 • Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić mozaikę pod kątem uszkodzeń, odprysków, zgodności wymiarów. Po ułożeniu płytek reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane.
 • Mozaiki są dostarczane w postaci plastrów z siatką nośną ułatwiającą układanie, której nie należy usuwać. 
 • Podłoże musi być zwarte i równe, bez luźnych elementów. W przypadku podłoża o dużej chłonności należy zastosować odpowiednią emulsję gruntującą.
 • Do przyklejania mozaik stosuje się elastyczne zaprawy klejowe, postępując zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
 • W trakcie klejenia, należy stosować możliwie cienką warstwę kleju aby nie dopuścić do jego wypływania w szczelinach pomiędzy elementami mozaiki. Zabrudzenia tego typu są trudne do usunięcia i mogą spowodować przebarwienia.
 • Fugowanie możemy rozpocząć do upływie 24 godzin od przyklejenia mozaiki.
 • Przed fugowaniem należy sprawdzić, czy pigment zawarty w fudze nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
 • Zaleca się użycie fug elastycznych lub epoksydowych, o zwiększonej odporności na wykwity, zabrudzenia, grzyby. 
 • Należy pamiętać, aby na bieżąco usuwać nadmiar fugi suchą gąbką a po wstępnym wyschnięciu umyć powierzchnię na mokro.

Konserwacja i utrzymanie

 • Ze względu na różnorodność materiałów zastosowanych do wytwarzania mozaik, należy dobrać odpowiednią metodę czyszczenia powierzchni, uwzględniającą obecność elementów szklanych lub metalowych w mozaice.
 • Nie należy stosować past oraz mleczek zawierających w składzie proszki czyszczące, mogące powodować rysowanie powierzchni.
 • Należy dobrać niestrzępiące i niepylące szmatki, które nie pozostawiają drobin na czyszczonych powierzchniach. Do tego celu najlepiej nadają się szmatki z mikrofibry, irchy lub miękkie gąbki.
Dekoracje szklane

Montaż i konserwacja

 • Dekoracje szklane należy chronić przed uszkodzeniami, zarówno od strony licowej, jak i montażowej.
 • Poszczególne partie zamawianego asortymentu mogą różnić się strukturą (powierzchnią dolną) i odcieniem.
 • Przed ułożeniem dekoracji szklanych należy sprawdzić ich powierzchnię, odcienie oraz wymiary poprzez porównanie dekoracji z różnych opakowań. Po ułożeniu dekoracji, reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 • Drobne różnice w odcieniach, fakturze oraz zaokrągleniach krawędzi są efektem zamierzonym.
 • Zmiana koloru dekoracji w zależności od kąta padania światła jest efektem zamierzonym.
 • Dekoracje szklane należy stosować wyłącznie na ścianach.
 • Do montażu dekoracji należy stosować bezbarwne kleje silikonowe do luster.
 • Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów w/w klejów.
 • Przed ułożeniem większej ilości dekoracji, należy wykonać próbę kleju na pojedynczym dekorze, celem sprawdzenia czy klej nie reaguje z powierzchnią montażową.
 • Dekoracji nie należy montować bez zastosowania fug.
 • Stosowanie kontrastowych kolorów fug może powodować zmianę odcienia dekoracji.
 • Nie należy stosować fug gruboziarnistych.
 • Przed klejeniem i spoinowaniem zaleca się zabezpieczenie powierzchni licowej taśmą, ponieważ dekoracje szklane są wrażliwe i mało odporne na zarysowania.
 • Podczas przyklejania i fugowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zabrudzenia strony licowej oraz zarysowania strony licowej i montażowej.
 • Spoinowanie należy wykonać po upływie czasu przewidzianego w instrukcji użytego kleju.
 • Do czyszczenia używać wyłącznie płynów do mycia szyb. Nie stosować past oraz mleczek.

 

Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, zastosowania niewłaściwych klejów, fug i środków czyszczących nie stanowią podstawy do uwzględnienia reklamacji.

Listwy dekoracyjne ze stalą kwasoodporną

Montaż 

 • Przed ułożeniem dekoracji należy sprawdzić, czy folia ochronna nie jest uszkodzona oraz czy dekoracje nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych. Po ułożeniu listew, reklamacje nie będą uwzględniane.
 • Listwy należy stosować wyłącznie na ścianach.
 • Folię ochronną można usunąć dopiero po zakończeniu prac montażowych i wykończeniowych.
 • Cięcie i wiercenie w listwach jest możliwe z wykorzystaniem szlifierki kątowej, wiertarki.
 • Do montażu listew należy użyć kleju do płytek ceramicznych.
 • Zasady dotyczące spoinowania są takie same jak dla płytek ceramicznych.
 • Nie należy stosować fug gruboziarnistych.
 • Zastosowanie kontrastowych kolorów fug może powodować zmianę odcienia listew.

Konserwacja i utrzymanie

 • Do czyszczenia należy używać jedynie delikatnych detergentów (np. płynu do mycia szyb), wody z mydłem w płynie jak również środków naturalnych (np. 20% roztwór octu).
 • Należy unikać agresywnych środków myjących i preparatów, które zawierają chlor lub inne wybielacze. Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki tlenków chromu, dzięki którym stal szlachetna jest odporna na korozję.
 • Nie należy stosować past oraz mleczek zawierających w składzie proszki czyszczące, mogące powodować rysowanie powierzchni polerowanych i lustrzanych.
 • Należy dobrać niestrzępiące i niepylące szmatki, które nie pozostawiają drobin na czyszczonych powierzchniach. Do tego celu najlepiej nadają się szmatki z mikrofibry, irchy lub miękkie gąbki.
 • Po umyciu stalowej dekoracji należy ją zawsze wytrzeć do sucha.

Uwagi

 • Drobne różnice w fakturze oraz wykończeniu krawędzi są efektem zamierzonym.
 • Zmiana intensywności połysku w zależności od kąta padania światła jest efektem zamierzonym, wynikającym z cech materiału.
 • W trakcie użytkowania mogą powstawać niewielkie zarysowania powierzchni, wynikają one z charakteru produktu i nie są traktowane jako wada.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, użycia niewłaściwych środków myjących, zapraw klejowych i fug, nie stanowią podstawy do uwzględnienia reklamacji.