Porady

Jak montować płytki o wykończeniu polerowanym i satynowym?

Zarówno podczas montażu, jak i fugowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zarysowania, bądź silnego zabrudzenia produktów. Przed fugowaniem zalecamy sprawdzić czy pigment zawarty w fudze nie brudzi trwale powierzchni płytek. Nadmiar fugi należy usuwać zgodnie z czasem schnięcia podanym przez producenta.Należy to czynić ostrożnie - bez nacisku i szorowania, aby nie spowodować wybłyszczenia bądź zarysowania. Po zakończeniu montażu wosk, którym są zabezpieczone płytki satynowe, najlepiej usunąć miękką ściereczką z użyciem benzyny ekstrakcyjnej.
Płytki zamontowane na posadzce należy dodatkowo zabezpieczyć, jeśli prace budowlane nie zostały ukończone. Zabezpieczenie musi przylegać ściśle do podłoża, tak aby pył czy piasek nie dostał się do okładziny. Należy zadbać, aby zabezpieczenie w żaden sposób nie przesuwało się po płytkach. Samo przykrycie folią lub innym materiałem nie zapewnia odpowiedniej ochrony płytek. Nie należy ani kłaść ani przesuwać po położonych już płytkach ciężkich przedmiotów, kartonów, worków z klejem itp. Po położeniu płytek należy zminimalizować możliwość naniesienia piasku, żwiru, kamyków czy innych materiałów ściernych

Czy ta porada była dla Ciebie przydatna?

Potrzebujesz doradztwa?Skorzystaj z porad naszych specjalistów.