Polityka Prywatności i Plików Cookies

I. Postanowienie wstępne.

 1. Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Tubądzin Management Group Sp. z o. o. przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 2. Niniejsza polityka prywatności strony www.tubadzin.pl (dalej: „Serwis”) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka „Tubądzin Management Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parceli (adres: Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286217, NIP 732-20-83-952, REGON 100383200, e-mail: tubadzin@tubadzin.pl, (dalej: „Administrator”).
 4. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z usług świadczonych przez Administratora lub osobę chcącą korzystać z tych usług lub internautę odwiedzającego Serwis.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu mogą być przetwarzane:

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach, w celu wysyłki newslettera (zawierającego materiały marketingowo-informacyjne), na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – prawnie uzasadniony interes Administratora danych w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów w formie przesyłania wiadomości e-mail będzie możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia celów określonych powyżej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń; w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów - do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec ich przetwarzania, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń;
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego w oparciu o prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych. Szczegółowe zasady wykonywania powyższych uprawnień wskazane zostały w art. 15-21 RODO.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Serwis używa wtyczek i innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest i Google. Wyświetlając Serwis www.tubadzin.pl, zawierający taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Serwisy społecznościowe otrzymują informacje, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, także w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym. Informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera serwisu społecznościowego i tam jest przechowywana. W przypadku Użytkownika, który jest zalogowany na koncie serwisu społecznościowego, właściciel tego serwisu społecznościowego będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie botame.pl do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

III. Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej), „stałe” („cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika”.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu jak również prowadzenie analiz statystycznych oraz analitycznych dotyczących Użytkowników odwiedzających stronę, a także obsługa wtyczek społecznościowych.
 3. W ramach serwisu wykorzystywane są także pliki cookies stron trzecich (osobnych dostawców usług), a ich wykaz znajdą Państwo pod adresem:www.tubadzin.pl/lp/pliki-cookies
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

IV. Postanowienia końcowe

 1. Serwis może zawierać linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Serwisu. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.