Porady

Zasady montażu dekoracji szklanych

Dekoracje szklane należy chronić przed uszkodzeniami, zarówno od strony licowej, jak i montażowej. Poszczególne partie zamawianego asortymentu mogą różnić się strukturą (powierzchnią dolną) i odcieniem. Przed ułożeniem dekoracji szklanych należy sprawdzić ich powierzchnię, odcienie oraz wymiary poprzez porównanie dekoracji z różnych opakowań. Po ułożeniu dekoracji, reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Drobne różnice w odcieniach, fakturze oraz zaokrągleniach krawędzi są efektem zamierzonym. Zmiana koloru dekoracji w zależności od kąta padania światła jest efektem zamierzonym. Dekoracje szklane należy stosować wyłącznie na ścianach. Do montażu dekoracji należy stosować bezbarwne kleje silikonowe do luster. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów w/w klejów. Przed ułożeniem większej ilości dekoracji, należy wykonać próbę kleju na pojedynczym dekorze, celem sprawdzenia czy klej nie reaguje z powierzchnią montażową. Dekoracji nie należy montować bez zastosowania fug. Stosowanie kontrastowych kolorów fug może powodować zmianę odcienia dekoracji. Nie należy stosować fug gruboziarnistych. Przed klejeniem i spoinowaniem zaleca się zabezpieczenie powierzchni licowej taśmą, ponieważ dekoracje szklane są wrażliwe i mało odporne na zarysowania. Podczas przyklejania i fugowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zabrudzenia strony licowej oraz zarysowania strony licowej i montażowej. Spoinowanie należy wykonać po upływie czasu przewidzianego w instrukcji użytego kleju. Do czyszczenia używać wyłącznie płynów do mycia szyb. Nie stosować past oraz mleczek. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, zastosowania niewłaściwych klejów, fug i środków czyszczących nie stanowią podstawy do uwzględnienia reklamacji.

Czy ta porada była dla Ciebie przydatna?

Potrzebujesz doradztwa?Skorzystaj z porad naszych specjalistów.