Porady

Zasady montażu mozaik ściennych i podłogowych

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić mozaikę pod kątem uszkodzeń, odprysków, zgodności wymiarów. Po ułożeniu płytek reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane. Mozaiki są dostarczane w postaci plastrów z siatką nośną ułatwiającą układanie, której nie należy usuwać.
Podłoże musi być zwarte i równe, bez luźnych elementów. W przypadku podłoża o dużej chłonności należy zastosować odpowiednią emulsję gruntującą. Do przyklejania mozaik stosuje się elastyczne zaprawy klejowe, postępując zgodnie z zaleceniami producenta kleju. W trakcie klejenia, należy stosować możliwie cienką warstwę kleju aby nie dopuścić do jego wypływania w szczelinach pomiędzy elementami mozaiki. Zabrudzenia tego typu są trudne do usunięcia i mogą spowodować przebarwienia. Fugowanie możemy rozpocząć do upływie 24 godzin od przyklejenia mozaiki. Przed fugowaniem należy sprawdzić, czy pigment zawarty w fudze nie brudzi trwale powierzchni płytek. Zaleca się użycie fug elastycznych lub epoksydowych, o zwiększonej odporności na wykwity, zabrudzenia, grzyby. Należy pamiętać, aby na bieżąco usuwać nadmiar fugi suchą gąbką a po wstępnym wyschnięciu umyć powierzchnię na mokro.

Czy ta porada była dla Ciebie przydatna?

Potrzebujesz doradztwa?Skorzystaj z porad naszych specjalistów.