Standardy odpowiedzialnego biznesu w Grupie Tubądzin

Standardy odpowiedzialnego biznesu w Grupie Tubądzin

16 kwietnia 2024

W najnowszej edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” Grupa Tubądzin wyróżniła się innowacyjnością i zaangażowaniem. W świecie coraz bardziej świadomym kwestii społecznych i środowiskowych, działania firmy stanowią jasny przekaz: odpowiedzialny biznes to nie tylko cel, ale przede wszystkim filozofia i troska.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” to nie tylko przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju, lecz również swoisty barometr postępów i wyzwań, jakie stoją przed polskimi firmami. W jego 22. edycji zaprezentowano aż 1046 działań podjętych przez 266 firm, co potwierdza rosnące zaangażowanie przedsiębiorstw w kwestie społeczne i środowiskowe. Raport nie tylko podsumowuje aktywność firm w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance) w minionym roku, ale także stanowi podręcznik wiedzy i inspiracji dla całego sektora. Dokumentuje on postępy, lecz również wyznacza kierunki działań na przyszłość, wskazując, jakie wartości są naprawdę istotne w biznesie XXI wieku.

Zdrowie na pierwszym miejscu

Walka z chorobami nowotworowymi to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Grupa Tubądzin podjęła wysiłki mające na celu poprawę zdrowia i dobrostanu swoich pracowników oraz ich rodzin poprzez wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. Organizacja badań profilaktycznych, edukacja na temat zdrowego stylu życia oraz zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej to tylko niektóre z elementów wdrożonego programu profilaktycznego. Ponadto firma zapewnia transport na badania, eliminując tym samym barierę dostępu do opieki zdrowotnej.

Neutralność klimatyczna jako priorytet

Grupa Tubądzin poprzez zarządzanie zasobami i emisją konsekwentnie zmniejsza swój ślad węglowy. Działania są planowane kompleksowo - od zamkniętego obiegu wody i własnych oczyszczalni ścieków w fabrykach, po budowę farm fotowoltaicznych i minimalizację odpadów produkcyjnych. To nie tylko osiągnięcie biznesowe, lecz również wkład w ochronę środowiska dla przyszłych pokoleń.

Inspiracja dla innych

Sukces Grupy Tubądzin to nie tylko historia jednej firmy, lecz również inspiracja dla całej branży. Ich podejście do biznesu, łączące celowe działania biznesowe z troską o społeczność i środowisko, staje się wzorcem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw. Grupa Tubądzin pokazuje, że odpowiedzialny biznes, to przede wszystkim konkretne działania.