W ramach kategorii CultureFORM, jako organizator konkursu wraz z Partnerem konkursu Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie, otwieramy przed architektami dodatkową przestrzeń projektową wraz z jej tematem „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”

Image Image

Wyzwaniem dla architekta, projektanta jest przygotowanie koncepcji toalet znajdujących się w przestrzeniach teatralnych, oddzielnie toaletę damską i męską, w tym zawarte w nich toalety dla osób niepełnosprawnych.

Projekt powinien zawierać ideę autora i spełniać wymogi konkursowe zawarte w regulaminie oraz odnosić się do materiałów bazowych.

Panujący wzniosły klimat w przestrzeniach reprezentacyjnych Teatru Wielkiego Opery Narodowej jest dla wielu Gości powodem do przeżywania kultury i kontaktu z ideą autorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie rzucamy wyzwanie społeczności architektonicznej dotyczące zaprojektowania toalet teatru, które powinny w spójny sposób komponować się z miejscami reprezentacyjnymi.

Toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie to miejsca, które możecie zaprojektować i pokazać światu jako Waszą koncepcję.

Podejmij wyzwanie: „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”!

Regulamin
background
star

Nagroda główna

Tytuł Laureata w ramach kategorii CultureFORM w zadaniu „Zaprojektuj Toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”


1500 euro
Publikacja spersonalizowanego wywiadu i promocja Zwycięzcy w pismach branżowych oraz promocja na stronach Teatru Wielkiego Opery Narodowej
Umieszczenia autora w międzynarodowych materiałach promocyjnych w temacie CultureFORM

receipt_long

Wymogi

• ideowe
• funkcjonalne
• formalne
• produktowe

Szczegółowe wymogi dostępne w Regulaminie Konkursu

Regulamin
dashboard

Kryteria

• Zgodność z tematem przewodnim kategorii
• Kreatywność
• Funkcjonalność
• Estetyka
• Sposób prezentacji projektu

Szczegółowe kryteria dostępne w Regulaminie Konkursu

Materiały bazowe dla projektantów

Rzut w formacie .pdf i .dxf

Rzut w formacie .pdf i .dxf wraz z informacją o wysokości pomieszczeń, informacje techniczne.

0,7 Mb

Rzuty w formacie .dwg

Rzuty w formacie .dwg dla użytkowników programu CAD Projekt przygotowany przez CAD Projekt K&A

13,1 Mb

Zdjęcia

Zdjęcia aktualnego stanu przestrzeni.

Toaleta damska i toaleta męska.

116 Mb